دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

 AWT IMAGE

AWT IMAGE

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

برگزاری کمیته تخصصی حقوقی، قضایی، انتظامی و بهداشتی

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

برگزاری دومین نشست کمیته برنامه ایمنی آب شهرستان ملارد

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

بازدید علمی پرسنل شبکه از مرکز اقامتی میان مدت خوشنام

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه افسردگی و پیشگیری از خودکشی برای بهورزان

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶

برگزاری کارگاه شناخت انواع مواد برای کارشناسان ستادی و بهورزان

..

ادامه...

با سلام

به منظور ثبت شکایات خود با شماره 65414274 تماس حاصل فرمایید.

  • برگه ششم
  • برگه ششم
  • برگه هفتم
  • برگه هفتم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE