پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

دومین کمیته خدمات بهداشت، سلامت ،و محیط زیست سفرهای نوروزی برگزار شد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

با توجه به ارزیابی فرمانداری شهرستان ملارد، بر اساس عملکرد شایسته و موفق مدیر و پرسنل شبکه بهداشت و درمان، این شبکه به عنوان اداره برتر شهرس

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر برگزار شد

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جلسه آموزشی احیای پایه اطفال و غربالگری تکاملی کودکان

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

جلسه آموزشی و توجیهی مطالعه ی مشاهده ای جمعیت محور مراقبت دیابت در ایران جهت تیم پرسشگران برگزار شد

..

ادامه...
فرایند رسیدگی به شکایات.‌‌
فرمانداری شهرستان ملارد
سامانه فیش حقوقی
سامانه بیمه تکمیلی
آموزش ضمن خدمت
سامانه اقامتی
سامانه اتوماسیون اداری
پست الکترونیک
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی
سامانه سیب
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه جامع نظام پیشنهادات
سامانه مدیریتی یادگیری الکترونیکی
مرکز بین المللی همایشهای رازی
  • برگه پنجم
  • برگه پنجم
  • برگه هشتم
  • برگه هشتم
-------
------------
--------------