شبکه بهداشت و درمان ملارد- واحد آموزش
پوسترهای خود مراقبتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

پوسترهای خود مراقبتی

AWT IMAGE
دریافت فایل نمودار_مقایسه_ای_چهره_به_چهره.docx   [حجم: 35 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
AWT IMAGE
دریافت فایل نمودار_مقایسه_ای_گروهی_برون_بخ.docx   [حجم: 34 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
AWT IMAGE
دریافت فایل نمودار_مقایسه_ای_گروهی_درون_بخ.docx   [حجم: 35 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرم_آموزش_و_ارتقاء_سلامت.doc   [حجم: 157 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرم_خام_نیاز_سنجی.docx   [حجم: 19 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
AWT IMAGE
دریافت فایل فرم_باورهای_غل.doc   [حجم: 69 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/8/5]
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.22521.45758.fa
برگشت به اصل مطلب