شبکه بهداشت و درمان ملارد- [اخبار پایگاه]
اولین فیلد اجرایی نظارتی کارشناسان سلامت روان ستادی و محیطی با هدف بررسی نحوه اجرای برنامه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
روز سه شنبه مورخه 96/6/14 اولین فیلد اجرایی نظارتی کارشناسان سلامت روان ستادی و محیطی با هدف بررسی نحوه اجرای برنامه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، توسط تیم سلامت روان مرکز بهداشتی درمانی زرگر صفادشت از خانه بهداشت یوسف آباد قوام انجام گردید. در این فیلد از نحوه ارائه خدمات سلامت روان توسط پزشک، کارشناسان سلامت روان و بهورزان، دارویار، وجود داروهای روانپزشکی، نحوه غربالگری مراجعین توسط مراقبین... بازدید بعمل آمد .
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30057.54446.fa
برگشت به اصل مطلب