شبکه بهداشت و درمان ملارد- [اخبار پایگاه]
برگزاری اولین کمیته مرگ 30-70 سال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
اولین کمیته مرگ  افراد 30-70 ساله با حضور معاونت محترم بهداشتی شبکه  و جمعی از کارشناسان ستادی با هدف جلب همکاری گروههای مختلف کارشناسی در جهت کنترل عوامل خطر و پیشگیری از مرگ های زود هنگام در تاریخ 14/6/96 در دفتر مدیریت شبکه برگزار گردید .در این جلسه در خصوص اهداف سازمان جهانی بهداشت و سند ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیر واگیر و بررسی وضعیت موجود مرگ و میر این گروه سنی توضیحاتی داده شد و تصمیماتی در راستای کاهش مرگ افراد یاد شده اتخاذ گردید .
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30057.54448.fa
برگشت به اصل مطلب