شبکه بهداشت و درمان ملارد- [اخبار پایگاه]
برگزاری پنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ملارد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۰ | 
پنجمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان ملارد روز دوشنبه مورخ 96/6/20با حضور اعضای کارگروه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. در این نشست مصوبات کارگروه چهارم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و  مسائل مرتبط به بازگشت حجاج به کشور، بهداشت مدارس  و معضلات روان آبهای شهرستان مطرح و بررسی شد .
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30057.54569.fa
برگشت به اصل مطلب