شبکه بهداشت و درمان ملارد- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
در تاریخ 96/6/20 و 96/6/21 کارگاه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران برای دو گروه بهورزان برگزار گردید و در این جلسه در خصوص نظام کشوری مراقبت مرگ مادری ، راه های جلوگیری از مرگ مادر و مادران پرخطر صحبت شد. 
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30057.54617.fa
برگشت به اصل مطلب