شبکه بهداشت و درمان ملارد- [اخبار پایگاه]
کارگاه آموزشی مهارت ابراز وجود و قاطعیت ویژه بهورزان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۳ | 
کارگاه آموزشی مهارت ابراز وجود و قاطعیت ویژه بهورزان روز سه شنبه مورخه 21/6/1396 درسالن اجتماعات شبکه برگزار گردید. در این کارگاه بهورزان با تعاریف ابراز وجود، مهارت نه گفتن، نحوه ابراز وجود، حقوق انسانی آشنا شدند
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ملارد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=57.30057.54649.fa
برگشت به اصل مطلب