مطالب آموزشی
لیست اخبار صفحه :1
دعوت از پرسنل شاغل در مرکز بهداشت و درمان ملارد جهت مراسم بزرگداشت پیر فرزانه انقلاب
اطلاع رسانی جهت اعزام به مراسم بزرگداشت ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره)

دعوت از پرسنل شاغل در مرکز بهداشت و درمان ملارد جهت مراسم بزرگداشت پیر فرزانه انقلاب

از علاقه مندان به شرکت در مراسم بزرگداشت این پیر فرزانه دعوت میشود لطفا اسامی خود را جهت هماهنگی به خانم ناصری اعلام نمایند...

Template settings