مطالب آموزشی
اخبار
اجرای طرح پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون در مدارس تحت پوشش پایگاه سلامت رسول اکرم
1402/09/12
اجرای طرح پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون در مدارس تحت پوشش پایگاه سلامت رسول اکرم
طرح پویش ملی غربالگری بیماری های دیابت و فشارخون...
غربالگری دیابت و فشارخون در مراکز اقامتی نگهداری ماده 16 اخوان
1402/09/12
غربالگری دیابت و فشارخون در مراکز اقامتی نگهداری ماده 16 اخوان
با توجه به برگزاری پویش ملی غربالگری دیابت و فشار خون، واحد سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد...
Template settings