اخبار و اطلاعیه ها
اتمام لکه گیری غربالگری معاینات مدرسه خوارزمی تحت پوشش پایگاه سلامت گلها
1401/02/28
اتمام لکه گیری غربالگری معاینات مدرسه خوارزمی تحت پوشش پایگاه سلامت گلها
اجرای طرح مدرسه به مدرسه برای لکه گیری غربالگری معاینات همچنان ادامه دارد. با نزدیک شدن به خرداد ماه، شاهد استفاده از همه ظرفیت های نیروهای محیطی برای پایان لکه گیری ها می باشیم.
تنظیمات قالب