مطالب آموزشی

 

 

 

خانم مریم سوزنیان : کارشناس مشارکت های مردمی، سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت

شرح وظایف :

1- ثبت شکایات ( حضوری ، تلفنی و مکاتبه ای و ... )

2- پذیرش شاکیان در مراجعات حضوری

3- مستندسازی سوابق ، مدارک ، اقدامات و ... 

4- ارزیابی اولیه شکایت ، تعیین حوزه مرتبط و ارجاع شکایت به حوزه مربوطه

5- پیگیری پسخوراند نتیجه شکایت

طرح تکریم ارباب رجوع :

1- اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور، پمفلت و......

2- بازنگری و اصلاح مجدد روش های انجام کار به منظور ایجاد سهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم

3- نصب منشوراخلاقی در معرض دید، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع

4- نظرخواهی از مراجعان به شبکه درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان

5- آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی مورد نیازبه خدمت گیرندگان


جهت ارتباط با واحد شکایات و صیانت از حقوق شهروندی با شماره تلفن پنج رقمی 67142-021 تماس حاصل نمایید.

 

آدرس سایت :

https://malard.iums.ac.ir/

 

 

Template settings