مطالب آموزشی

کارشناس شاغل در واحد: مهندس امیر کریمی

 

شرح وظایف واحد انفورماتیک :

بخش پرتال :

 شرح وظایف رابط  پرتال
شرکت در کلاس آموزشی مدیریت محتوای پرتال
دریافت نام کاربری و کلمه عبور از اداره فناوری اطلاعات و تلاش در جهت حفظ آن
جمع آوری اطلاعات جهت درج در پرتال مرکز
داشتن نسخه پشتیبان از اطلاعات درج شده در پرتال
تعامل با مرکز فناوری اطلاعات در جهت ارتقا سطح کیفی پرتال مرکز 

 -2
شرح وظایف مسئول IT  در پرتال :

نظارت بر نحوه عملکرد رابط پرتال
نظارت، کنترل و تسهیل فرایند جمع آوری اطلاعات و اخبار مراکز
برسی مداوم وضعیت رتبه پرتال مرکز در موتورهای جستجو 

 -3
بخش اتوماسیون اداری:

شرح وظایف رابطین اتوماسیون اداری مراکز 
تهیه گزارش ماهانه از وضعیت کارکرد نامه ها و کاربران در نرمافزار اتوماسیون اداری
اعلام کلی تغییرات ساختار سازمانی پرسنلی و تغییرات در سمت ها یا تغییرات در مدیریت ها به صورت کتبی به اداره ی فناوری اطلاعات دانشگاه
پیگیری دسترسی ها در نرم افزار اتوماسیون اداری
 
ات

جهت برقراری ارتباط با واحد انفورماتیک با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

                                                                                      02165411801- داخلی 104

Template settings