مطالب آموزشی

پوستر های آموزشی واحد بهداشت محیط

برای دانلود هر پوستر روی آن کلیک نمایید:

1 - پوستر روش صحیح شستشوی سبزیجات            2- سامانه تلفنی وزارت بهداشت         3- استعمال دخانیات ممنوع

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
Template settings