مطالب آموزشی

 

اسامی پرسنل واحد نظارت بر دارو:

دکتر هانیه بهرامی تبار- کارشناس مسئول واحد نظارت بر دارو

دکتر امیر ایرجی- کارشناس دارویی

دکتر زهرا هاشمی- کارشناس دارویی

دکتر سمیرا ملک جانی- کارشناس دارویی

 

 

شرح وظایف واحد نظارت بر دارو

  1. بازدید مستمر از داروخانه  های تحت پوشش و ارسال پرونده داروخانه های متخلف به کمیسیون ماده 11 و کمیسیون ماده 20 دانشگاه
  2. بازدید مستمر عطاری و باشگاه های ورزشی شهرستان و ارسال پرونده واحد های متخلف به اداره تعزیرات حکومتی و دادسرای شهرستان ملارد
  3. بررسی اقلام مکشوفه ارجاعی از مراجع قضایی
  4. تعیین درصد الکل مکشوفه ارجاعی از مراجع قضایی

رسیدگی به شکایات داروخانه ها و عطاری ها

Template settings